NORDBYEN - i rivende utvikling

VI UTVIKLER NORDBYEN GJENNOM IDRETT, KULTUR OG NÆRING.

Nordbyen nå og da.

Nordbyen og Rommen har historisk vært et landbruksområde som i tillegg hadde steinindustri som en viktig næringsvei. Utviklingen i området er tett knyttet til utnytting av vannkraften i Alna og etableringen av Grorud jernbanestasjon i 1854. Rommen skole ble åpnet i 1861 og allerede i 1900 bodde det 837 mennesker på Grorud.

På 1970-tallet etablerte Jordan sine produksjonslokaler i det som nå er Haavard Martinsensvei 30. På samme tid ble det etablert rekkehus og flere småhus i området. På 80-tallet ble det opprettet et større idrettsfelt på den gamle flyplassen, der du nå finner flere fotballbaner, tennisbaner, baner for cricket og baseball.

Nordbyen Utvikling kjøpte eiendommen i 2013. I 2019 rehabiliterte vi det som var Jordans gamle produksjonslokaler og oppførte i tillegg et nytt bygg. Her finner du i dag flerbrukshallen Idrettens Hus, som i hovedsak brukes av Høybråten og Stovner Idrettslag.

Vår tilstedeværelse i Nordbyen

Våre eiendommer ligger på Nedre Rommen, sentralt plassert i Groruddalen. Dette er et område med stort potensial for utvikling, som har fått økt oppmerksomhet fra politisk hold de senere årene. 

Våre andre eiendommer

Blant alle eiendommene som utgjør Nordbyen Utvikling, er det mest aktivitet i Haavard Martinsensvei 30. Nordbyen Utvikling består for øvrig av en rekke eiendommer på Rommen. Det spenner fra næringslokaler til lagerbygg og idrettsanlegg.

Nedre Rommen 6

Nedre Rommen 6 er en tomt på 7,8 mål og er regulert for industri og lager. Den har et betydelig potensial for utviklingen av hele Nordbyen.

I dag leies eiendommen av Transportformidling, for blant annet håndtering av masse og lagring av utstyr.

Haavard Martinsens vei 26_zoom

Haavard Martinsensvei 26 er en tomt på 8,5 mål med et bygg på 4 200 kvm som inneholder verksted og kontorer.

Eiendommen leies i dag av Toyota Norge, med blant annet verksted for lifter og trucker.

Ringnesveien 5

Ringnesveien 5 er en tomt på ca. 2,4 mål. Det er en eiendom med et uutnyttet potensiale som er med i våre planer for den videre utviklingen av området.

Eiendommen brukes som lager av en av våre leietagere i Haavard Martinsensvei 30, Eltel Networks.

Ringnesveien 2

Ringnesveien 2 er en tomt på ca. 7,3 mål.

Eiendommen leies i dag av Norgesbuss, og brukes hovedsakelig som parkeringsplass og vaskehall.

Ledige lokaler

Vi har for tiden ledige lokaler til leie her på Nordbyen. Ta kontakt for å vite mer.

Spørsmål?
Ta kontakt i dag

Kontaktperson for utleie:
Daglig leder Tore Stangebye
Tlf: 932 12 206
Epost: tore@torsta.no
Andre henvendelser:
Eiendomssjef Marit Nygaard
Tlf: 916 05 730
Epost: marit.nygaard@bryneiendom.no
Besøksadresse:
Haavard Martinsensvei 30, 0978 Oslo