NORDBYEN UTVIKLING

VI UTVIKLER OMRÅDET
GJENNOM IDRETT,
KULTUR OG NÆRING.

Om Nordbyen Utvikling

Nordbyen Utvikling AS eies av Bryn Eiendom AS, Aspekt AS og Aspekt Arkitekttjenester AS. Nordbyen Utvikling AS består av 5 datterselskaper; HMV 30 AS, HMV 26 AS, Ringnesveien 5, Ringnesveien 2, Nedre Rommen 6 og Argus Eiendom (Brubakkveien 16).

I Haavard Martinsens vei 30 har vi både næringslokaler og lokaler viet idrett. Idrettens Hus Nordbyen, med bl.a. de rehabiliterte gamle produksjonslokalene til Jordan, holder til her. Det er en flerbrukshall med blant annet håndballbane og turnhall. I Haavard Martinsens vei 26 holder Toyota til. I tillegg jobber vi med å utvikle de andre tomtene vi eier i området.

Morselskapet Bryn Eiendom AS har egen driftsavdeling som tar seg av selve driften av eiendommene. Vi er tett på og raskt på plass når det er behov for det.

I tillegg jobber Nordbyen Utvikling AS med å utvikle området Nedre Rommen. I samarbeid med Oslo kommune og de andre eiendomsaktørene i området, arbeides det med planprogram for å løfte området.

Da og nå